สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดให้บริการทําบัตรสมาชิก เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุใบอนญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.เป็นต้นไป ท.น. 1-13500 ฟรีค่าทำบัตร ส่วน ท.น.13501 เป็นต้นไป ได้รับการยกเว้นค่าบัตรสมาชิก จนถึงวันที่ 15 ต.ค.60
ตามที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ออกคำแถลงเรื่องการขอชะลอการยื่นขอทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ Online ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบการยื่นเอกสารทำบัตรสมาชิกผ่านออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกคำชี้แจงเรื่องการยื่นทําบัตรสมาชิกผ่านระบบออนไลน์แล้ว ซึ่งสมาชิกสามารถยื่นทำบัตรสมาชิกได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.60 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ www.mtc.or.th และบันทึกเอกสารในระบบออนไลน์ดังนี้ 1) รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายที่เป็นทางการ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ขนาดของรูปที่ใช้ทําบัตรสมาชิก ไม่ควรเกิน 60 kb และบันทึกไฟล์ภาพเป็นนามสกุล JPG 2) บัตรประชาชน โดยสแกนเฉพาะด้านหน้าของบัตร หลังการบันทึกรูปถ่ายและบัตรประชาชนเข้าในระบบแล้ว จะปรากฏข้อความว่า “ยื่นขอทําบัตรแล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นขอทําบัตรสมาชิกออนไลน์

สำหรับการจัดส่งบัตรถึงสมาชิกนั้น สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดส่งบัตรตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าบัตรประชาชนหรือตามที่ระบุ ทางไปรษณีย์ธรรมดา โดยทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์จะแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์แล้ว และรายชื่อผู้ที่มีปัญหาในการทําบัตรสมาชิก ทางเว็ปไซต์ www.mtc.or.th

ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ยกเว้นค่าบัตรสมาชิก ให้กับผู้ที่มีเลข ท.น. 1-13500 ส่วนผู้ที่มีเลข ท.น.13501 เป็นต้นไป ได้รับการยกเว้นค่าบัตรสมาชิก จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบได้ที่สํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายจัดทําบัตรสมาชิก โทรศัพท์ 02-580-0229 (นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี)

ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ ยังคงเปิดให้ยื่นขอทำบัตรสมาชิกได้ด้วยตนเอง และรอรับบัตรสมาชิกได้ ณ ที่ทำการสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันราชการ เวลา 10.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งยังคงเปิดให้บริการสแกนบัตรประชาชนเพื่อทำบัตรสมาชิกในงานประชุมวิชาการและการอบรมหลักสูตรต่างฯ ที่จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศผ่าน ทางเวปไซต์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดส่งบัตรให้ภายหลัง

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” ถึงความกังวลใจของสมาชิกในเรื่องการทำบัตรสมาชิก ว่า สภาฯ ทราบดีถึงข้อจำกัดของสมาชิกในการทำบัตร จึงพยายามหาช่องทางอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาระบบออนไลน์มีปัญหาเรื่องภาพถ่าย ซึ่งต้องแก้ไขจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า และตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง จำเป็นต้องสะสางงานที่ค้างให้เสร็จสิ้นก่อน โดยนายกสภาฯ ระบุว่าได้เร่งพัฒนาระบบการยื่นเอกสารทำบัตรสมาชิกผ่านออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคาดว่าอย่างเร็วที่สุดไม่เกินกลางเดือนกันยายน หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ระบบการทำบัตรสมาชิกผ่านออนไลน์ จะเปิดใช้งานได้ตามปกติ ทันต่อการใช้บัตรสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตในรอบแรกต่อไปอย่างแน่นอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mtc.or.th/news_show1.php?new…

(ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจากสภาเทคนิคการแพทย์)