นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อหารือพรุ่งนี้  ระบุเป็นเรื่องของหน่วยงานเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการไปตามกฎหมาย สภาฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติงการแสดงความเห็นโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงทำปัญหาบานปลาย

19622621_1474379892623966_2131066901_nเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (18 ก.ย.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ กรณีพยาบาลถูกจับกุมขณะเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ว่า สภาฯ ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับรายงานคือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย สถานพยาบาลได้ออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับพนักงานสอบสวนพบว่า พยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกระทำการเจาะ เลือดพนักกงานบริษัทเพื่อการตรวจสขุภาพประจำปี พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินคดีพยาบาลผู้นั้น ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ต่อข้อซักถามว่าที่ว่า ขณะนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียของบุคลากรทั้งสองวิชาชีพ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพได้ สภาฯ มีแนวทางสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไร นายกสภาฯ ตอบว่าการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ควรคำนึงถึงความจริงที่เกิดขึ้นด้วย หากขยายประเด็นออกไปโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็อาจเกิดปัญหาได้ จึงอยากให้ทุกฝ่ายได้ใคร่ครวญและตระหนักถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 2 วิชาชีพ ที่เกิดจากการแสดงความเห็นส่วนตนและการวิพากษ์วิจารณ์นี้ด้วย และขอให้รอฟังผลคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อยุติต่อกรณีที่เกิดขึ้นจะดีกว่า

เมื่อถามว่า สภาเทคนิคการแพทย์จะออกแถลงการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในกรณีนี้หรือไม่ นายกสภาฯ ตอบว่า เรื่องออกแถลงการณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดไว้ แต่ต้องดูสถานการณ์และความจำเป็นด้วย ทั้งนี้จะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ย.)